ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΒΑ ΤΟΥ ΑΤΕΙΘ

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015/2016 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων» («Master of Business Administration»), το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3685/2008 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν και σύμφωνα με το ΦΕΚ 1396/τ.Β/07.07.2015.
Σκοπός του προγράμματος είναι η εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, αλλά και σε επιστημονικές περιοχές όπως η Διεθνής Δραστηριοποίηση των Επιχειρήσεων, το Μάρκετινγκ, η Επιχειρηματικότητα κ.ά.
Μέσω του προγράμματος παρέχεται η εξειδίκευση και η διαμόρφωση στελεχών, των πτυχιούχων των Ελληνικών ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ), αλλά και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ), έτσι ώστε να αποκτήσουν τις ικανότητες να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στο χώρο των επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα.
Σημαντικός επιμέρους στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία στελεχών με εξειδίκευση στην εξωστρέφεια, κάτι που αποτελεί ζητούμενο,τόσο για την τόνωση και ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας στις σημερινές συνθήκες, όσο και για τη διεθνή δραστηριοποίηση των Ελληνικών Επιχειρήσεων.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διοίκηση των Επιχειρήσεων»
M.Sc. in Business Administration»)
με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

«Διοίκηση Επιχειρήσεων με γενική Κατεύθυνση» («General MBA»)
«Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες» («ΜΒΑ in International Business»)

Το Π.Μ.Σ. παρέχει δύο διαφορετικές διάρκειες σπουδών.
Το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, με χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μ.Δ.Ε. το ένα έτος (13 μήνες), που περιλαμβάνει δύο (2) περιόδους μαθημάτων και μία περίοδο εκπόνησης εργασίας.

Το πρόγραμμα μερικής φοίτησης, με χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μ.Δ.Ε. τα δύο (2) έτη, (20 μήνες) που περιλαμβάνουν τρεις (3) περιόδους μαθημάτων και μία περίοδο εκπόνησης εργασίας.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αναγνώριση πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ).
Μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση στο Π.Μ.Σ. και φοιτητές που έχουν περατώσει επιτυχώς τις εξετάσεις όλων των μαθημάτων τους και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία τους.

Νέα του ΜΒΑ !!!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2017-2018

Τα μαθήματα για τη νέα Ακαδημαϊκή χρονιά θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 18 ΟΚΤ 2017 (Α' εξάμηνο) και Παρασκευή 20 ΟΚΤ 2017 (Γ' εξάμηνο). Το αναλυτικό πρόγραμμα θα αναρτηθεί τη Δευτέρα. Τα μαθήματα γίνονται στο κτίριο του Μάρκετινγκ και της Βιβλιοθηκονομίας στο ισόγειο και στον 1ο όροφο.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 8 ΟΚΤ 2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18

Κατεβάστε το έντυπο της συμπλη-ρωματικής πρόσκλησης από εδώ.
Την αίτηση από εδώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016-17

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα των εξετάσεων για όλα τα τμήματα του ΠΜΣ ΜΒΑ του ΑΤΕΙΘ. Κατεβάστε το από εδώ.

Πρόγραμμα εξετάσεων Eαρινού Εξαμήνου 2016-17

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα των εξετάσεων για όλα τα τμήματα του ΠΜΣ ΜΒΑ του ΑΤΕΙΘ. Κατεβάστε το από εδώ.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΑΝ 2017

Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα για όλα τα τμήματα του ΠΜΣ ΜΒΑ του ΑΤΕΙΘ δεν θα πραγματοποιηθούν αύριο Παρ 13-1-17 και μεθαύριο Σαβ 14-1-17 λόγω παγετού.

Πρόγραμμα εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου 2016-17

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα των εξετάσεων για όλα τα τμήματα του ΠΜΣ ΜΒΑ του ΑΤΕΙΘ. Κατεβάστε το από εδώ.

Αναγόρευση της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κυρίου Προκόπιου Παυλόπουλου σε Επίτιμο Καθηγητή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης θα έχει την τιμή να αναγορεύσει την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κύριο Προκόπιο Παυλόπουλο σε Επίτιμο Καθηγητή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης Μ2) την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 στις 18:00. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, όπως και στο σύνολό του το ΑΤΕΙΘ, είναι από τα καινοτομικότερα ΑΕΙ στην Ελλάδα και προσφέρει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές υψηλότατου επιπέδου. Ενδεικτικά, τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
- Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
- Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών
- Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση & Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Alexander  Technological Educational Institute of Thessaloniki - Department of Business Administration - Post Graduate Studies - MSc in Business Administration (MBA)
  
 ΑΡΧΙΚΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΒΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΥΠΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
IMPORTANT LINKS


Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki

School of Business Administration and Ec.

Department of Business Administration